دکتر مریم روانبد شیرازی

بیوگرافی

دکتر مریم روانبد شیرازی

متخصص زنان , زایمان , نازایی و جراح زیبایی زنان در شیراز

دارای برد تخصصی جراحی زنان و زایمان در شیراز

دکتر مریم روانبد شیرازی  فارغ التحصیل در سال 1390  از دانشگاه علوم پزشکی شیراز   

4 سال فعالیت در بیمارستان شهید مطهری مرودشت 

2 سال مسئول دانشجویان پزشکی واحد بین الملل پردیس مرودشت 

بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی در حال فعالیت

کلینیک بارانا : خیابان زرگری – ساختمان بارانا

بیمارستان پارس : 3 راه برق

بیمارستان میر : خیابان عفیف آباد

بیمارستان میرحسینی : خیابان هجرت

بیمارستان امامی : خیابان اردیبهشت – تقاطع پوستچی

بیمارستان نیمه دولتی ایران : چهار راه خیرات

بیمارستان شفا : بیست متری سینما سعدی

بیمارستان اردیبهشت : خیابان چمران

بیمارستان بعثت : بلوار پرستار

بیمارستان شهر : خیابان مشیر فاطمی

لیست گواهینامه ها

  • لاپاراسکوپی – laparoscopy
  • کولپوسکوپی – colposcopy
  • اعمال جراحی های زیبایی – labiaplasty
  • پزشکی زنان – Gynaecology